Khi mua từ 3 sản phẩm khách hàng sẽ có thêm nhiều ưu đãi như sau:
- Giảm 10% khi mua 3 sản phẩm
- Giảm 15% khi mua 4 sản phẩm
- Giảm 20% khi mua 5 sản phẩm
- Giảm 25% khi mua 6 sản phẩm

*Chương trình không áp dụng với các sản phẩm nằm trong mục "Khuyến Mãi"

Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy